Wykaz publikacji

 1. Adaszek Ł., Winiarczyk S., Puchalski A., Garbal M., Górna M.: The diagnose of Borrelia afzelii infections in dogs Annales UMCS, Sec DD, 2009, 64, 15-21.

 2. Adaszek Ł., Garbal M., Kutrzuba J., Winiarczyk S., Kwieciński P.: Przypadki zatruć draceną u kotów. Życie Wet. 2009, 84, 655-657.

 3. Adaszek Ł., Kusy R., Kutrzuba J., Garbal M., Winiarczyk S.: Przebieg i leczenie babeszjozy u ciężarnych suk. Życie Wet. 2010, 85, 234-238.

 4. Adaszek L., Łukaszewska J., Górna M., Garbal M., Winiarczyk S.: Anaplazmoza granulocytarna koni. Weterynaria w praktyce 2010, 7, 84-87.

 5. Adaszek Ł., Kutrzuba J., Garbal M., Górna M., Ziętek J., Surma-Kurusiewicz K., Ziętek Barszcz A., Winiarczyk S.: Zakażenie paciorkowcem zołzowym u kangurów. Magazyn Wet. 2010, 19, 366-367.

 6. Adaszek Ł., Dębiak P., Ziętek J., Górna M., Garbal M., Kutrzuba J., Winiarczyk S.: Układowy toczeń rumieniowaty (SLE) u psów-obserwacje własne. Weterynaria w praktyce. 2010, 7, nr 6, 36-41.

 7. Adaszek Ł., Luft-Deptuła D., Surma-Kurusiewicz K., Gładysz-Gacek M.K., Górna M., Ziętek J., Garbal M., Winiarczyk S.: Przypadek zakażenia kota bakteriami Kingella oralis. Życie Wet. 2010, 85, 604-606

 8. Adaszek Ł., Górna M., Krzysiak M., Adaszek M., Garbal M., Winiarczyk S.: Identification of the piroplasms isolated from horses with clinical piroplasmosis in Poland. Wiadomości Parazytologiczne 2011, 57, 21-26.

 9. Adaszek Ł., Bazan J., Surma-Kurusiewicz J., Górna M., Garbal M., Kutrzuba J., Winiarczyk S.: Analiza molekularna fragmentu genu nukleoproteiny wirusa zapalenia tętnic koni izolowanego z nasienia trwałych siewców wirusa. Życie Wet. 2011, 86, 452-455.

 10. Adaszek Ł., Kotowicz W., Klimiuk P., Garbal M., Winiarczyk S.: Ostry przebieg anaplazmozy granulocytarnej u psa - przypadek własny Weterynaria w Praktyce 2011, 8 (9) 59-62.

 11. Adaszek Ł., Górna M., Garbal M., Ziętek J., Winiarczyk S., Kutrzuba S., Buczek K.: Infekcje Helicobacter spp u psów i kotów. Weteynaria w praktyce. 2009, 6, 26-32.

 12. M. Garbal, Ł. Adaszek, P. Łyp, J. Frymus, M. Winiarczyk, S. Winiarczyk.: Occurence of Bordetella bronchiseptica in domestic cats with upper respiratory tract infections. Original article. Polish Journal of Veterinary Sciences Vol. 19, No. 2 (2016), 353–358