DIAGNOSTYKA OBRAZOWA

W przychodni VetHouse pracujemy na najwyższej klasy urządzeniach do diagnostyki obrazowej. W codziennej praktyce znacznie ułatwiają nam one stawianie trafnych i szybkich diagnoz, co przekłada się na efektywniejsze wyniki leczenia.


USG

RTG

Informacja o wpływie prowadzonej działalności na zdrowie ludzi oraz środowisko

Data 31.10.2022
Przychodnia do diagnostyki zwierząt wykorzystuje m.in. urządzenie wytwarzające promieniowanie jonizujące - zdjęciowy aparat rentgenowski. Pracownia rentgenowska, w której to urządzenie jest stosowane, została uruchomiona na podstawie zezwolenia wydanego przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. Przychodnia kontroluje narażenie pracowników oraz osób postronnych w oparciu o środowiskową dozymetrię prowadzoną przez akredytowane laboratorium.

Właściwie zabezpieczone ściany oraz stropy pracowni, przyjęte metody pracy, wdrożone procesy i procedury, jak również regularne odczyty dawek gwarantują, że działalność w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące prowadzona przez szpital nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzi oraz środowisko.