powrót

Lek. wet. Natalia Czerniak

Lek. wet. Natalia Czerniak ukończyła Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w 2018 r. Podczas studiów odbywała liczne praktyki w kilku lubelskich przychodniach weterynaryjnych, a także była, i nadal jest aktywnym wolontariuszem lubelskiego schroniska dla zwierząt. Doświadczenie do pracy w zawodzie lekarza weterynarii zdobywała podczas praktyk klinicznych na Katedrze i Klinice Chirurgii Zwierząt UP w Lublinie, gdzie pod okiem specjalistów rozwijała swoje zainteresowania i doskonaliła umiejętności w pracy ze zwierzętami. 

Obecnie pracuje na stanowisku lekarza weterynarii w Przychodni Weterynaryjnej VetHouse, gdzie zajmuje się przede wszystkim pacjentami internistycznymi. Swoje zainteresowania kieruje jednak w stronę neurologii weterynaryjnej, gdzie pod merytoryczną opieką dr n. wet. Diany Stęgierskiej prowadzi pacjentów neurologicznych.

Prywatnie właścicielka miniaturowego sznaucera.

Galeria: