powrót

lek. wet. Mateusz Szadkowski

Jest absolwentem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie od 2015 roku gdzie po ukończeniu stażu podjął pracę w Katedrze i Klinice Chirurgii Zwierząt.

W pracy klinicznej i naukowej zajmuje się przede wszystkim okulistyką, którą interesuje się od 2012 roku jednak jego zainteresowania kierują się również w stronę chirurgii miękkiej, plastycznej i mikrochirurgii. Jest autorem i współautorem artykułów naukowych i branżowych. Ma za sobą wystąpienia na konferencjach polskich i zagranicznych. Prowadzi także szkolenia dla lekarzy weterynarii między innymi we współpracy z Weterynaryjnym Centrum Szkoleniowym PerfectVet.
Jest członkiem Wschodnioeuropejskiego Stowarzyszenia Okulistyki Weterynaryjnej (EESVO), a także Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich. Stara się ciągle rozwijać przez udział w szkoleniach, konferencjach, stałych kontaktach z innymi okulistami oraz zapoznawaniem z literaturą fachową.

Jako dydaktyk lubi pracę ze studentami, podczas której z zaangażowaniem przekazuje najistotniejszą praktyczną wiedzę i wskazówki. Zachęca do szerokiego spojrzenia na problem pacjenta i zaznacza, że dobry wywiad i rozmowa z opiekunem to bardzo istotna droga do zdrowia zwierzęcia.

Galeria: