powrót

lek. wet. Agata Jankowska Specjalista Chirurgii Weterynaryjnej

Studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ukończyła w 2010 r. uzyskując tytuł lekarza weterynarii. Po zakończeniu studiów rozpoczęła staż w Pracowni Radiologii i Ultrasonografii Katedry i Kliniki Chirurgii Zwierząt UP, gdzie pod okiem specjalistów zdobywała wiedzę i umiejętności z zakresu techniki obrazowej. W 2010 roku rozpoczęła studia III stopnia (doktoranckie) na Katedrze i Klinice Rozrodu Zwierząt, w Zakładzie Andrologii i Biotechnologii Rozrodu, które przerwała na rzecz bardziej wszechstronnej pracy ze zwierzętami. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując na stanowisku lekarza weterynarii w całodobowych lecznicach weterynaryjnych Łodzi i Rzeszowa. W 2017 r. ukończyła Studia Specjalizacyjne z zakresu Chirurgii Weterynaryjnej prowadzone na Katedrze i Klinice Chirurgii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytety Przyrodniczego we Wrocławiu uzyskując tytuł specjalisty chirurgii weterynaryjnej. Od 2016 r. jest współzałożycielem Przychodni Weterynaryjnej VetHouse.

W Naszej Przychodni zajmuje się przede wszystkim chirurgią miękką, rozrodem i diagnostyką obrazową. Poza salą operacyjną swoje zainteresowania kieruje w stronę pacjentów dermatologicznych.

Uczestniczy w wielu kursach, szkoleniach i konferencjach, głównie z zakresu ultrasonografii.

Galeria: