Lista

Studenckie wtorki kliniczne Edycja V Listopad 2006-28 maja 2007, Lublin
Ukończenie stażu klinicznego i zdanie egzaminu 13.08.2007, Szczecin
IX Konferencja Kardiologiczna z zakresu praktycznej diagnostyki elektrokardiograficznej 20.06.2008, Wrocław
IX Konferencja Kardiologiczno - gastroenterologiczna 21-22.06.2008, Wrocław
XVI Kongres Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt „Diagnostyka obrazowa w praktyce weterynaryjnej” 17-19.10.2008, Wisła
Zakład Diagnostyki klinicznej UWM w Olsztynie „Szkolenie z zakresu technik endoskopowych” 19-21.11.2008, Olsztyn
I Kongres Akademii po Dyplomie WETERYNARIA „Algorytmy postępowania w medycynie weterynaryjnej małych zwierząt” 28.02-1.03.2009, Warszawa
Konferencja Naukowo Szkoleniowa „Nowe perspektywy diagnostyki i terapii chorób wewnętrznych psów i kotów” 9-10.05.2009, Olsztyn
Sypozjum „Kardiologia w praktyce” 16.05.2009, Lublin
Kongres „ Onkologia i Sterydoterapia w Praktyce Lekarza Weterynarii” 25-26.09.2010, Lublin
Udział w projekcie naukowym pt. „Myjmy zęby naszym pupilom” Wrzesień 2010, Lublin
XVIII Kongres Medycyny Weterynaryjnej Małych Zwierząt PSLWMZ 8-10.10.2010, Warszawa
Warsztaty Echokardiograficzne Sekcji Kardiologicznej PSLWMZ 8-9.01.2011, Szklarska Poręba
I Kongres Praktyki Weterynaryjnej VetForum 9.10.04.2011, Łódź
XIX Kongres Medycyny Weterynaryjnej Małych Zwierząt PSLWMZ 21-23.10.2011, Warszawa
Konferencja Weterynaryjna Vet4Vet „Praktycy praktykom- dermatrologia bez tajemnic” 14-15.01.2011, Warszawa
Warsztaty Echokardiograficzne i Badanie Dopplerowskie 3-4.03.2012, Warszawa 10 punktów edukacyjnych
II Kongres Praktyki Weterynaryjnej VetForum 21.-22.04.2012, Łódź
40 pkt. Edukacyjnych
XX Międzynarodowy Kongres Medycyny Weterynaryjnej Małych Zwietrząt PSLWMZ 5-7.10.2012, Warszawa
Sympozjum VetCo „ Terapie nerkozastępcze”
16.05.2014, Falenty k. Warszawy
Międzynarodowa Konferencja VetCo „Nefrologia i urologia ,małych zwierząt w praktyce” 17-18.05.2014, Falenty k. Warszawy
Projekt pt. „Utworzenie Weterynaryjnej Szkoły Zaawansowanych Technik Diagnostycznych wraz ze specjalistycznymi laboratoriami” Szkolenie z zakresu diagnostyki laboratoryjnej 11-06.2014, Lublin-Lwów
Projekt pt. „Utworzenie Weterynaryjnej Szkoły Zaawansowanych Technik Diagnostycznych wraz ze specjalistycznymi laboratoriami” Szkolenie z zakresu ultrasonografii jamy brzusznej małych zwierząt 12-13.06.2014, Lublin-Lwów
Projekt pt. „Utworzenie Weterynaryjnej Szkoły Zaawansowanych Technik Diagnostycznych wraz ze specjalistycznymi laboratoriami” Szkolenie z zakresu podstaw echokardiografii małych zwierząt 16.06.2014, Lublin-Lwów
Szkolenie „Ultrasonografia kurs podstawowy, poziom I” PerfectVet 21.22.03.2015, Lublin
35 pkt. Edukacyjnych
Szkolenie „Pacjent kardiologiczny w stanie nagłym w gabinecie weterynaryjnym, poziom I” PerfectVet 25-26.04.2015, Lublin
35 pkt. Edukacyjnych
Konferencja „Aktualne spojrzenie na problem chorób transmisyjnych u psów i kotów. Stany nagłe – praktyczne aspekty postępowania z pacjentem” PerfectVet 23-24.05.2015, Lublin
35 pkt. Edukacyjnych
Project ‘’Creating the Veterynary School of Advanced Diagnostic Techniques with Specialized Laboratories” 24.07.2015, Lwów
Konferencja “ Dermatologia I endokrynologia okiem praktyka” 12-13.12.2015, Lublin
Warsztaty: 5-cio Dniowa Szkoła Kardiologii 18-22.05.2016, Lublin