powrót

dr n.wet. Diana Stęgierska Specjalista Chorób Psów i Kotów

Dr n.wet. Diana Stęgierska w 2012 roku ukończyła z wyróżnieniem studia weterynaryjne na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W pracy klinicznej, nieprzerwanie od kilku lat, skupia się na diagnozowaniu i leczeniu chorób neurologicznych. Szczególnie interesują ją choroby układu nerwowego o charakterze immunologicznym i nowotworowym, choroby rdzenia oraz padaczka. Konsultuje i prowadzi pacjentów neurologicznych w lecznicach w Warszawie i Lublinie. W latach 2012-2019 była zatrudniona ma Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie (na początku na stanowisku asystenta, a następnie adiunkta). W 2018 roku uzyskała tytuł doktora nauk weterynaryjnych, spacjalność Immunologia. W latach 2014-2017 była słuchaczką studiów podyplomowych specjalizacyjnych “Choroby Psów i Kotów” i w 2017 roku uzyskała tytuł specjalisty z tego zakresu. Nieustająco pogłębia swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach i kongresach z zakresu neurologii weterynaryjnej, onkologii i chorób wewnętrznych. Od 2015 roku jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Neurologów Weterynaryjnych (European Society of Veterinary Neurology). Od 2017 roku jest również wykładowcą z zakresu neurologii w Weterynaryjnym Centrum Szkoleniowym Perfectvet i z przyjemnością dzieli się swoją wiedzą z innymi lekarzami, zarażając ich swoją pasją.  

Galeria: