powrót

lek. wet. Diana Stęgierska Specjalista Chorób Psów i Kotów

W 2012 roku ukończyła z wyróżnieniem studia weterynaryjne na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.Pasjonatka neurologii, od kilku lat nieprzerwanie zajmuje się leczeniem przypadków neurologicznych na terenie Lublina. Szczególnie interesują ją choroby o charakterze immunologicznym (takie jak np. coraz powszechniej występujące u psów zapalenia mózgu - Encephalitis of Unknown Origin), nowotwory układu nerwowego oraz padaczka.Na co dzień pracę kliniczną łączy z pracą dydaktyczną oraz karierą naukową. Od 6 lat jest zatrudniona WydzialeMedycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie (obecnie na stanowisku adiunkta). Z przyjemnością dzieli się wiedzą z zakresu neurologii z innymi lekarzami oraz studentami, zarażając ich swoją pasją.W latach 2014-2017 była słuchaczką studiów podyplomowych specjalizacyjnych “Choroby psów i kotów” i w 2017 roku uzyskała tytuł specjalisty z tego zakresu.Uczestniczka licznych szkoleń, kongresów i staży z zakresu chorób wewnętrznych, neurologii weterynaryjnej oraz onkologii.Od 2015 roku jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Neurologów Weterynaryjnych (European Society of Veterinary Neurology).

Galeria: