powrót

lek. wet. Diana Stęgierska Specjalista Chorób Psów i Kotów

W 2012 ukończyła z wyróżnieniem studia weterynaryjne na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie i w tym samym roku została zatrudniona na rodzimym wydziale na stanowisku naukowo-dydaktycznym.

Aktualnie przygotowuje się do obrony pracy doktorskiej z zakresu immunologii weterynaryjnej. Od 2014 roku jest słuchaczem studiów specjalizacyjnych "Choroby Psów i Kotów " w Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

W pracy klinicznej zajmuje się rozpoznawaniem i leczeniem chorób wewnętrznych zwierząt towarzyszących. Jej największą pasją zawodową jest neurologia, ale interesuje się również onkologią, okulistyką i immunologią weterynaryjną.

Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Neurologów Weterynaryjnych ( The EuropeanSociety of VeterinaryNeurology - ESVN). Nieustająco pogłębia swoją wiedzę teoretyczną oraz zdobywa nowe umiejętności praktyczne biorąc udział w licznych kursach, szkoleniach i konferencjach.

Galeria: