powrót

dr Łukasz Adamek

Doktor Łukasz Adamek ukończył studia  w 2006 roku na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie . Od 2008 roku pracował na stanowisku asystenta w Zakładzie Diagnostyki Klinicznej i Dermatologii Weterynaryjnej, Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Zwierząt, gdzie łączył badania naukowe z działalnością dydaktyczną oraz pracą w klinice. Brał czynny udział w dyżurach klinicznych, podczas których doskonalił swoje doświadczenie w diagnostyce, leczeniu i profilaktyce chorób wewnętrznych zwierząt. Podczas dyżurów pełnił również opiekę dydaktyczną nad studentami odbywającymi staże kliniczne. Prowadził także ćwiczenia dydaktyczne ze studentami kierunku Weterynaria w zakresie diagnostyki klinicznej i laboratoryjnej oraz dermatologii weterynaryjnej. Jego zainteresowania w szczególności obejmują dziedzinę dermatologii, alergologii, immunologii klinicznej, jak również endokrynologii zwierząt towarzyszących. W 2010r. roku był współzałożycielem i członkiem zarządu Sekcji endokrynologii Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt.   Posiada tytuł doktora nauk weterynaryjnych w dziedzinie chorób wewnętrznych psów i kotów. W 2014 roku. obronił dysertację doktorską pt. „Analiza reakcji nadwrażliwości na alergeny Malassezia pachydermatis u psów z atopowym zapaleniem skóry”. W latach 2010- 2013 był uczestnikiem podyplomowych studiów specjalizacyjnych z zakresu chorób psów i kotów. Obecnie nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, biorąc udział w licznych kursach i szkoleniach dotyczących profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób zwierząt towarzyszących ze szczególnym uwzględnieniem dermatologii i alergologii zwierząt.

Galeria: